صفحه اصلی > متن آهنگ ترکی : متن ترجمه آهنگ Burak Bulut Yeniden Doğar Mı Güneş

متن ترجمه آهنگ Burak Bulut Yeniden Doğar Mı Güneş

ترجمه آهنگ Burak Bulut Yeniden Doğar Mı Güneş

متن،گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ بوراک بولوت به نام ینیدن دوعار می گونش

Burak Bulut Yeniden Doğar Mı Güneş Şarki sözleri

متن آهنگ بوراک بولوت ینیدن دوعار میگونش
متن آهنگ بوراک بولوت ینیدن دوعار میگونش

متن آهنگ بوراک بولوت ینیدن دوعار میگونش

متن و ترجمه آهنگ

Yeniden doğar mı Güneş? umutlara
ینیدن دوعار می گونش؟اوموتلارا
آیا به امیدها خورشید دوباره طلوع خواهد کرد؟

Korkuyorum sarıl bana
کورکویوروم ساریل بانا
میترسم منو بغل کن

Yeniden doğar mı ?yarınlar senle bir daha
ینیدن دوعار می؟یارینلار سنله بیر داها
آیا فرداها با تو دوباره طلوع میکنن ؟

Korkuyorum sarıl bana
کورکویوروم ساریل بانا
میترسم منو بغل کن

Elimden aldılar yarınlarımı
اَلیمدن آلدیلار یارینلاریمی
فرداهامو ازم گرفتن(آینده)

Kirlenmiş gururum artık
کیرلَنمیش غروروم آرتیک
دیگه غرورم خدشه دار شده

Ederi yok umutlarımın
اِدَری یوک اوموتلاریمین
امیدهام دیگه ارزشی ندارن

Bu sabah yine sensiz uyandım
بو صاباح ینه سنسیز اویاندیم
امروز صبح دوباره بدون تو از خواب بیدار شدم

ترجمه آهنگ Burak Bulut Yeniden Doğar Mı Güneş

Yeniden doğar mı Güneş? umutlara
ینیدن دوعار می گونش؟اوموتلارا
آیا به امیدها خورشید دوباره طلوع خواهد کرد؟

Korkuyorum sarıl bana
کورکویوروم ساریل بانا
میترسم منو بغل کن

Yeniden doğar mı ?yarınlar senle bir daha
ینیدن دوعار می؟یارینلار سنله بیر داها
آیا فرداها با تو دوباره طلوع میکنن ؟

Korkuyorum sarıl bana
کورکویوروم ساریل بانا
میترسم منو بغل کن

Elimden aldılar yarınlarımı
اَلیمدن آلدیلار یارینلاریمی
فرداهامو ازم گرفتن(آینده)

Kirlenmiş gururum artık
کیرلَنمیش غروروم آرتیک
دیگه غرورم خدشه دار شده

Ederi yok umutlarımın
اِدَری یوک اوموتلاریمین
امیدهام دیگه ارزشی ندارن

Bu sabah yine sensiz uyandım
بو صاباح ینه سنسیز اویاندیم
امروز صبح دوباره بدون تو از خواب بیدار شدم

ترجمه آهنگ Burak Bulut Yeniden Doğar Mı Güneş

سایت آهنگ رایگان

سایت رایگان فیلم های بروز ایرانی

در این سایت شما میتوانید رایگان متن رو کپی کنید لطفا مارو به اشتراک بگذارید

mamad

دیدگاهتان را بنویسید