صفحه اصلی > متن آهنگ لری : متن آهنگ لری سعید حسینی به نام من ای دردباری که سرم اومده

متن آهنگ لری سعید حسینی به نام من ای دردباری که سرم اومده

متن آهنگ لری سعید حسینی به نام من ای دردباری که سرم اومده

متن آهنگ لری سعید حسینی به نام من ای دردباری که سرم اومده
متن آهنگ لری سعید حسینی به نام من ای دردباری که سرم اومده

من ای دردباری که سرم اومده
تو هم هی بترتر عذابم نده
خوم ایقد خرابم که لو نیگرم
خوم ایقد ذلیلم که حالم بده
و او قاب عکست تکی پنجره
د کور وابیدم بس که سیل کردمه
از اوکه ولاول جوونیمه پی
نورگشتنت حیف و میل کردمه
بیو بی وفایی مکن بسه ده
بیو سر و سر حال و روزم ننه
خدا هم خو انگار همدسته
خدا هم خو هی بات کوگ ایشکنه

معنی فارسی آهنگ سعید حسینی به نام من ای دردباری که سرم اومده

در این درد و عذابی که بر سرم اومده
تو هم هی بدتر عذابم نده
آنقدر حالم بده که نمیتوانم سرپا بایستم
انقدر حالم بده که از حال خودم شرمسارم
به آن قاب عکس لب پنجره
آنقدر نگاه کرده ام که کور شده ام
از اینکه بیخود جوانی را بخاطر
برنگشتنت تلف کردم
بیا بی وفایی نکن دیگه بسه
بیا سر به سر حالم نگذار
خدا هم انگار همدست توست
خدا هم انگار با تو میرقصد
بیا به قرانی که به تو دادم و خواندیش
راز دلت را به آشنا و غریب نگو
من خودم میدانم خانه عیب و ایرادم تو دیگر به من فخر نفروش
دل این خانه عیب را پس نزن
بیا بی وفایی نکن دیگه بسه
بیا سر به سر حالم نگذار
خدا هم انگار همدست توست
خدا هم انگار با تو میرقصد
بیا به قرانی که به تو دادم و خواندیش
راز دلت را به آشنا و غریب نگو
من خودم میدانم خانه عیب و ایرادم تو دیگر به من فخر نفروش
دل این خانه عیب را پس نزن

تمامی متن آهنگ ها بصورت رایگان در اختیار شما قرار میگیرد

سایت موزیک اپیک موزیک

mamad

دیدگاهتان را بنویسید