صفحه اصلی > متن آهنگ ایرانی پاپ و ویژه : متن آهنگ برگ احمد سلو

متن آهنگ برگ احمد سلو

متن آهنگ برگ احمد سلو

متن ترانه برگ احمد سلو

متن آهنگ برگ احمد سلو
متن آهنگ برگ احمد سلو

متن ترانه برگ احمد سلو

با تو مبهوط نگاتم شبا درگير چشاتم گره افتاده به کارم برس به دادم

♩♫♪♭♮♬ تحت تاثير نگاتم هنوزم خيره به راتم بي تو نمي بره خوابم بده نجاتم

♫♮♫♪♩♬ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♬♫♭♪♮♩ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

♪♩♭♫♮♩ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♬♪♮♩♫♬ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

♫♮♫♪♩♬

♬♪♮♩♫♪ تو فرشتم تو شدي عشقم عشقم عشقم

♬♫♭♪♮♩ دار و ندارم بيا کنارم امشب امشب امشب

♬♪♮♩♫♬ مهربونم همه وجودم باتو جوره جورم

♪♩♭♫♮♩ تو چشامي وقتي باهامي خوب خوب خوبم

♬♪♮♩♫♪ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♩♬♪♫♪♭ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

♩♫♪♭♮♬ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♫♮♫♪♩♬ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

دانلود باکیفیت 320

دانلود باکیفیت 128

متن ترانه برگ احمد سلو

با تو مبهوط نگاتم شبا درگير چشاتم گره افتاده به کارم برس به دادم

♩♫♪♭♮♬ تحت تاثير نگاتم هنوزم خيره به راتم بي تو نمي بره خوابم بده نجاتم

♫♮♫♪♩♬ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♬♫♭♪♮♩ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

♪♩♭♫♮♩ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♬♪♮♩♫♬ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

♫♮♫♪♩♬

♬♪♮♩♫♪ تو فرشتم تو شدي عشقم عشقم عشقم

♬♫♭♪♮♩ دار و ندارم بيا کنارم امشب امشب امشب

♬♪♮♩♫♬ مهربونم همه وجودم باتو جوره جورم

♪♩♭♫♮♩ تو چشامي وقتي باهامي خوب خوب خوبم

♬♪♮♩♫♪ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♩♬♪♫♪♭ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

♩♫♪♭♮♬ آهاي احساس قلبم به احترام تو ايستاده قلبم

♫♮♫♪♩♬ عشقش به تو مي سپاره قلبم جز تو کسي رو نمي شناسه قلبم

mamad

دیدگاهتان را بنویسید